So sánh CloakCoin với Privacy Coins hàng đầu năm 2019

Bản chất của Bitcoin, theo quan niệm của nó, là trả lại sức mạnh tài chính cho đám đông. Các ngân hàng và các tổ chức tiền tệ khác đã kiểm soát tiền để lại cho đám đông sự thương xót của họ.

Bitcoin cung cấp sự tự do từ các tổ chức như vậy. Tuy nhiên, một nhu cầu khác nảy sinh không kém phần cấp bách. Yêu cầu đối với các giao dịch cá nhân.

Nhu cầu riêng tư

Hầu hết mọi người có thể nghĩ rằng họ không có gì để che giấu.

Tuy nhiên, mối lo ngại về an toàn và bảo mật phát sinh từ việc mọi người có thể truy tìm nguồn gốc và thói quen của họ được phát hiện qua các giao dịch tài chính mà họ thực hiện.

Chưa bao giờ tuyên bố quyền riêng tư, cần có các Privacy Coin sẽ cung cấp các lợi ích của Bitcoin trong khi đảm bảo rằng các giao dịch khác không thể được theo dõi; do đó, dẫn đến việc tạo ra các Privacy Coin.

Các Privacy Coin

Các Privacy coin được thiết lập để cung cấp quyền riêng tư trong các giao dịch được thực hiện thông qua tiền mã hóa thông qua các đổi mới sẽ che giấu địa chỉ ví crypto giữa các số nhận dạng cụ thể khác.

Private crypto coins như CloakCoin là một trong những đồng tiền đầu tiên được giới thiệu ra thị trường.

Sự ẩn danh được hứa hẹn bởi các ứng dụng này và thị trường sẵn sàng cho các sản phẩm và dịch vụ này đã ảnh hưởng đến các nhà đổi mới để đưa ra nhiều Privacy Coin hơn như Zcoin, Monero, Zcash, và Dash.

Các công ty Privacy coin đã hoạt động ngân hàng bằng sự ẩn danh đầy thu hút để vào thị trường tiền mã hóa. Tuy nhiên, các privacy coin được cung cấp không chỉ là quyền riêng tư, tính linh động là một lợi thế khác mà người dùng sẽ được hưởng khi họ bắt đầu giao dịch thông qua các Privacy coin.

Phần tiếp theo sau đây thảo luận về một số Privacy coin trên thị trường.

CloakCoin

CloakCoin là một Privacy Coin toàn diện. Công cụ chính của nó là Enigma là một hệ thống pha trộn offchain đảm bảo quyền riêng tư được duy trì trong tất cả các giao dịch.

Về mục tiêu, tính thuận tiện cũng phải được tính đến nhiều như sự riêng tư. CloakCoin có tốc độ ấn tượng so với các đối thủ cạnh tranh.

Nó nhanh hơn 10 lần so với Bitcoin, và tốc độ giao dịch của nó cũng là đối thủ của một số đối thủ cạnh tranh, chẳng hạn như Zcash.

Enigma làm cho tất cả các giao dịch được thực hiện thông qua CloakCoin được ẩn danh và riêng tư. CloakCoin được cho là một nhà lãnh đạo ngành công nghiệp khi nói đến 2 thuộc tính này.

CloakCoin hoàn toàn ẩn danh và riêng tư. CloakCoin cung cấp một sự cân bằng hoàn hảo giữa quyền riêng tư và sự thuận tiện trong không gian Privacy coin.

CloakCoin đảm bảo rằng tất cả các giao dịch được thực hiện thông qua nền tảng đều an toàn.

Người dùng được đảm bảo rằng mọi giao dịch họ thực hiện sẽ được thực hiện thành công thông qua ứng dụng mà không có bên thứ ba nào tham gia, do đó làm tăng tính riêng tư của nền tảng.

Tính linh hoạt là một tính năng quan trọng trong Privacy Coin.

CloakCoin thì có tính linh động, do đó giá trị của các đồng tiền được giao dịch vẫn giữ nguyên, trong khi lịch sử giao dịch vẫn là riêng tư.

Monero

Monero cung cấp hệ thống độc đáo của nó để đảm bảo quyền riêng tư và ẩn danh. Monero có các hệ thống mạnh mẽ; Stealth Addresses và Ring Confidential Transactions, cho sự riêng tư và ẩn danh.

Stealth Address ngăn chặn mọi liên kết giữa các địa chỉ trên Monero Blockchain trong khi ring signatures đảm bảo rằng các đầu ra được che giấu sao cho người gửi ban đầu của các đồng tiền không thể theo dõi chuyển động của các đồng tiền đã gửi.

Tính linh động trong Monero cũng được duy trì. Với những người sử dụng tính linh động trong Monero được đảm bảo rằng tiền của họ giữ nguyên giá trị trong suốt chu kỳ giao dịch của họ.

Bởi vì thiếu hụt sự ghi nhận quá trình, các đồng tiền không thể bị đưa vào danh sách đen.

Monero đứng trên phương diện cá nhân vì họ đang ở thời điểm viết bài, làm việc trên Kovri, một lớp riêng tư và bảo mật trong hệ thống của họ.

Tính năng đáng chú ý nhất của Kovri là sự phân tách địa chỉ IP khỏi các giao dịch khiến việc truy xuất nguồn gốc trở nên khó khăn hơn.

Cũng cần lưu y rằng Monero được phân cấp hoàn toàn và được dẫn dắt bởi các tình nguyện viên.

Zcash

Zcash sử dụng phương pháp bảo mật mã hóa “zk-SNARKs” (zero-knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge).

Phương pháp này đảm bảo rằng dữ liệu được gửi có thể được xác minh là đúng mà không tiết lộ dữ liệu. Kỹ thuật được sử dụng khá là mạnh.

Tuy nhiên, thách thức với Zcash là quyền riêng tư là tùy chọn, do đó người dùng phải chọn tham gia.

Zcash is cũng chậm so với các Privay Coin khác vì quá trình tạo Zero-Knowledge Proofs mất nhiều thời gian.

Về tính linh động, có thể các đồng tiền bị theo dõi vì Zcash chỉ cung cấp quyền riêng tư tùy chọn.

Thông tin thêm về tính linh động và cách áp dụng đối với các Privacy như CloakCoin có thể được tìm thấy thông qua CloakCoin wiki chính thức.

Zcash cũng không phân cấp hoàn toàn. Zcash có một số đại diện có thể ảnh hưởng đến sự kiểm soát của nền tảng.

Ưu đãi

CloakCoin đã phát hành một ví tiền crypto bản địa giúp duy trì sự riêng tư và ẩn danh mà người dùng yêu cầu.

Ví crypto bảo mật của CloakCoin chủ yếu để lưu trữ CloakCoin, có thể được đặt cược mang lại 6% lợi nhuận hàng năm.

Phần thưởng là một cách phổ biến để khiến người dùng đăng ký. Zcash, Monero, và các Privacy Coin khác có các chương trình phần thưởng của họ để duy trì tính cạnh tranh trong thị trường Privacy Coin.

Để kết luận

Tính linh hoạt, phân cấp và quyền riêng tư là các tính năng chính, thông qua đó có thể đánh giá các Privacy Coin.

Điểm của các Privacy Coin càng cao, chúng càng có nhiều khả năng thực hiện. Tất cả Privacy này đều có điểm mạnh và điểm yếu.

Tùy thuộc vào yêu cầu của người dùng tiềm năng, bất kỳ Privacy Coin nào cũng có thể phù hợp.

Dựa trên thông tin được cung cấp trong bài viết này, người dùng tiền mã hóa được khuyến khích đưa ra quyết định sáng suốt về Privacy Coin và cách họ đáp ứng các yêu cầu cá nhân của họ.

Đọc Tất Cả