Tải về
Ví Cloak

Là Ngân Hàng Của Riêng Bạn

Ví Mac
Ví Android
Ví Windows
Ví Linux

Tự Do Giao Dịch Toàn Cầu Đích Thực

Ví của bạn là một phần mềm mà bạn có thể sử dụng để gửi, nhận và lưu trữ CloakCoin. Nhận ví của bạn và bắt đầu gửi và nhận các thanh toán không thể bị phát hiện.

Nhận Được Phần Thưởng

Giữ CloakCoins trong ví của bạn và nhận được phần thưởng 6% mỗi năm. Bạn sẽ nhận thêm phần thưởng khi bạn tham gia như một nút ENIGMA để che giấu giao dịch ẩn danh.

Ứng Dụng Rộng Rãi

Ví CLOAK dễ dàng sử dụng và chỉ cần một cú click! Chọn hệ điều hành của bạn và tải ví xuống.

Cộng đồng

CLOAK không chỉ là một loại tiền số mã hóa mà còn là một cộng đồng phát triển nhanh chóng. Mọi người được chào đón tham gia cùng chúng tôi và xây dựng tương lai của CLOAK.

Riêng Tư Là một Sự Lựa Chọn

Ví CLOAK cho bạn sự riêng tư mà bạn xứng đáng được nhận cho các giao dịch hàng ngày với công cụ ẩn danh ENIGMA được chính chúng tôi phát triển.

ENIGMA

Enigma là hệ thống thanh toán riêng tư, bảo mật và không thể bị phát hiện của CloakCoin, đây là cơ sở cho sự phát triển và cung cấp hệ thống giao dịch cơ bản cho các ứng dụng phân cấp trên hệ thống CloakCoin.