Cloak Blog

Exchange Listing
Marketing Team |

CloakCoin is now available for trading on TradeOgre

Dear CLOAK Community, We’re very proud to announce that CloakCoin is now available on TradeOgre ! About TradeOgre TradeOgre was launched in 2018 and …
Exchange Listing
Marketing Team |

CloakCoin is now available for trading on DEX-Trade

Dear CLOAK Community, We’re very proud to announce that CloakCoin is now available on Dex-Trade ! About Dex-Trade Since 2018, Dex-Trade is a centrali…
Status Report
lasvegas83 |

CloakCoin Status Report on Development, Exchanges & Marketing Q1

Dear Cloak Community, It has been a while since our last update and we have been very busy with planning the new strategy for CloakCoin to be compe…
Exchange Listing
Marketing Team |

CLOAKCOIN HIỆN ĐÃ MỞ GIAO DỊCH TRÊN SÀN PHÂN CẤP BITUBU EXCHANGE

Thân gửi Cộng Đồng CLOAK, Chúng tôi tự hào thông báo rằng CloakCoin đã mở trên sàn giao dịch BitUBU Exchange. CLOAK/BTC CLOAK/UBU Chúng tôi chân t…
CloakFX Shutdown
Ares89 |

CloakFX Shutting Down

Dear CLOAK Community, with a heavy heart and great regret, we're announcing that CloakFX is shutting down. All users can make a final withdrawal re…
6th Anniversary
Marketing Team |

Cộng đồng CloakCoin Tròn 6 Tuổi

Kỷ niệm 6 năm kể từ sự kiện CloakCoin Genesis Block hay Cloak kỷ niệm sinh nhật lần thứ 6! Thời gian trôi qua thật nhanh và hành trình vừa qua quả th…
Exchange Listing
Marketing Team |

CLOAKCOIN ĐÃ ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN INSTASWAP

Thân gửi cộng đồng Cloak, Chúng tôi vui mừng thông báo rằng CloakCoin vừa được niêm yết lên sàn InstaSwap, một sàn giao dịch mới! Bạn có thể dễ dàng…
Exchange Listing
Marketing Team |

CLOAKCOIN HIỆN ĐÃ MỞ GIAO DỊCH TRÊN SÀN PHÂN CẤP QB EXCHANGE

Thân gửi Cộng Đồng CLOAK, Chúng tôi tự hào thông báo rằng CloakCoin đã mở trên sàn giao dịch QB Exchange. CLOAK/USDT Chúng tôi chân thành cảm ơn Q…
Exchange Listing
Marketing Team |

CLOAKCOIN HIỆN ĐÃ MỞ GIAO DỊCH TRÊN SÀN PHÂN CẤP FREIEXCHANGE

Thân gửi Cộng Đồng CLOAK, Chúng tôi tự hào thông báo rằng CloakCoin đã mở trên sàn giao dịch Freiexchange. CLOAK/BTC Chúng tôi chân thành cảm ơn F…
Exchange Listing
Marketing Team |

CLOAKCOIN HIỆN ĐÃ MỞ GIAO DỊCH TRÊN SÀN PHÂN CẤP BITFARE

Thân gửi Cộng Đồng CLOAK, Chúng tôi tự hào thông báo rằng CloakCoin đã mở trên sàn giao dịch Bitfare. CLOAK/BTC CLOAK/ETH CLOAK/USDT CLOAK/USDC CLOA…
Development Update
anorak |

Cập Nhật Ví CloakCoin v2.2.2.2 (2x4)

Thân gửi cộng đồng CLOAK, Một bản cập nhật ví mới đã được phát hành để đảm bảo mạng lưới được bảo mật! Chúng tôi vui mừng thông báo ví CloakCoin ph…
Development Update
Chainsulting |

Phiên Bản Ví CloakCoin v3.0.1-beta 'rEVOLUTION' dành cho Windows, Linux & macOS

Thân gửi cộng đồng CLOAK, Chúng tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã hoàn tất quá trình phát triển ví Electron và muốn bắt đầu với bản beta. Để…
Exchange Listing
Marketing Team |

CLOAKCOIN HIỆN ĐÃ MỞ GIAO DỊCH TRÊN SÀN PHÂN CẤP COINVEX

Thân gửi Cộng Đồng CLOAK, Chúng tôi tự hào thông báo rằng CloakCoin đã mở trên sàn giao dịch Coinvex. BTC/CLOAK Chúng tôi chân thành cảm ơn Coinvex…
Exchange Listing
Marketing Team |

CLOAKCOIN HIỆN ĐÃ MỞ GIAO DỊCH TRÊN SÀN PHÂN CẤP FELIXO

Thân gửi Cộng Đồng CLOAK, Chúng tôi tự hào thông báo rằng CloakCoin đã mở trên sàn giao dịch Felixo. CLOAK/TRY Chúng tôi chân thành cảm ơn Felixo v…