Cloak Blog

Marketing Update
Marketing Team |

CLOAKCOIN ĐÃ ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN MYCRYPTOCHECKOUT

Thân gửi cộng đồng Cloak, Chúng tôi vui mừng thông báo rằng CloakCoin đã được niêm yết trên MyCryptoCheckout.com! MyCryptoCheckcout là một cổng than…
Exchange Update
Marketing Team |

CLOAKCOIN ĐÃ ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN COINTREE

Thân gửi cộng đồng Cloak, Chúng tôi vui mừng thông báo rằng CloakCoin đã được niêm yết trên Cointree! Cointree là một sàn giao dịch được đặt tại Melb…
Monthly Video Update
|

THÔNG TIN VỀ CLOAK | CẬP NHẬT THÁNG CỦA CLOAK | PHẦN 4

Thân gửi cộng đồng CLOAK, Chúng tôi vui mừng gửi tới các bạn phần thứ tư về bộ Thông Tin về Cloak, video tháng của chúng tôi cập nhật về quá trình ph…
Exchange Update
Marketing Team |

CLOAKCOIN ĐÃ ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN CRYPTOWOLF

Thân gửi cộng đồng Cloak, Chúng tôi vui mừng thông báo rằng CloakCoin vừa được niêm yết lên sàn CryptoWoft, một sàn giao dịch mới! Bạn có thể dễ dàn…
Marketing Update
Marketing Team |

ĐIỀU PHỐI VIÊN NGƯỜI THỔ NHĨ KỲ, ASERTIN GIA NHẬP GIA ĐÌNH CLOAK

Thân gửi cộng đồng CLOAK, Chúng tôi vui mừng thông báo về việc tham gia của thành viên mới của gia đình Cloak. Từ nay, Asertin sẽ đại diện cho Cloak …
Development Update
Development Team |

CLOAKCOIN V2.2.2.0 'REVOLUTION' DÀNH CHO RASPBERRY PI

Thân gửi cộng đồng Cloak, Chúng tôi vui mừng thông báo phiên bản ví Rasberry Pi mới, gồm một cập nhật hoàn toàn mới về Hệ Thống Thanh Toán Enigma. N…
Marketing Update
Marketing Team |

ĐIỀU PHỐI VIÊN NGƯỜI VIỆT NAM, SHI BOB THAM GIA VÀO GIA ĐÌNH CLOAK

Thân gửi cộng đồng CLOAK, Chúng tôi vui mừng thông báo về việc tham gia của một thành viên rất giàu kinh nghiệm tới Gia Đình Cloak. Từ nay, Shi Bob s…
Monthly Video Update
|

THÔNG TIN VỀ CLOAK | CẬP NHẬT THÁNG CỦA CLOAK | PHẦN 3

Thân gửi cộng đồng CLOAK, Chúng tôi vui mừng gửi tới các bạn phần ba về bộ Thông Tin về Cloak, video tháng của chúng tôi cập nhật về quá trình phát t…
Marketing Update
Marketing Team |

GENERAL BYTES, NHÀ SẢN XUẤT ATM TIỀN SỐ HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI CHẤP NHẬN CLOAKCOIN

Thân gửi cộng đồng CLOAK, Chúng tôi vui mừng thông báo rằng General Bytes, một nhà sản xuất ATM tiền số hàng đầu, đã thông báo về việc chấp nhận tích…
Exchange Update
Marketing Team |

SÀN GIAO DỊCH TROCA.NINJA NIÊM YẾT CLOAKCOIN

Thân gửi Cộng Đồng CLOAK, Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Sàn Giao Dịch Troca.Ninja đã niêm yết CloakCoin. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thàn…
Marketing Update
Marketing Team |

ĐIỀU PHỐI VIÊN HÀ LAN IWIDEPIWI GIA NHẬP GIA ĐÌNH CLOAK

Thân gửi cộng đồng CLOAK, Chúng tôi vui mừng thông báo sự gia nhập của một thành viên đội ngũ mới tới Gia Đình Cloak. Kể từ bây giờ Iwidepiwi sẽ là Đ…
Marketing Update
Marketing Team |

CLOAKCOIN ĐÃ HỢP TÁC VỚI NEM VÀ LÀ MỘT THÀNH VIÊN CỦA HỆ SINH THÁI MỚI

CloakCoin là một loại tiền số proof of stake không thể truy xuất với trọng tâm đặc biệt hướng tới việc cung cấp sự riêng tư cho cá nhân. Chúng tôi l…
Development Update
Development Team |

CLOAKCOIN V2.2.2.0 'REVOLUTION' CHO CÁC HỆ DIỀU HÀNH WINDOWS, LINUX & MACOS

Thân gửi cộng đồng Cloak, Chúng tôi vui mừng thông báo về phiên bản mới của ví, gồm cập nhật hoàn toàn mới dành cho Hệ Thống Thanh Toán Enigma, sửa l…
Monthly Video Update
|

Around The Cloak | Monthly CloakCoin Update | Episode 2

Dear Cloak Community, We are happy to announce the second episode of Around The Cloak, your monthly video update on progress and developments from th…