CLOAKCOIN ĐÃ ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN MYCRYPTOCHECKOUT

Marketing Team

Thân gửi cộng đồng Cloak,

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng CloakCoin đã được niêm yết trên MyCryptoCheckout.com!

MyCryptoCheckcout là một cổng thanh toán tiền số ngang hàng và phân cấp hiện có hơn 500+ thương gia.

Bạn có thể gửi CloakCoin trực tiếp vào ví của thương gia với 0% phí giao dịch, hoàn toàn tự động và ngang hàng.

Một trong những nhiệm vụ lớn nhất của chúng tôi là xây dựng và phát triển việc mở rộng CloakCoin cho những năm tới và tìm những thương gia và khách hàng mới tham gia hệ sinh thái tiền số.

Xem thêm chi tiết tại đây:

Thân ái & Mua sắm may mắn!

Đội Ngũ Cloak

Đọc Tất Cả