Development Blog

Development
lasvegas83 |

CloakCoin Developer Report - April 2021

Dear Cloak Community, In this CloakCoin Developer Report, we want to inform you about the current status of our project and the development progres…
Development
Alex Hong |

CloakCoin Developer Report - March 2021

Dear Cloak Community, In this CloakCoin Developer Report, we want to inform you about the current status of our project and the development progres…
Development
Alex Hong |

CloakCoin Developer Report - February 2021

Dear Cloak Community, In this CloakCoin Developer Report, we want to inform you about the current status of our project and the development progres…
Development
lasvegas83 |

CloakCoin Developer Report - July 2020

Dear Cloak Community, In this CloakCoin Developer Report, we want to inform you about our Codebase review from our new developer. We listened to …
Development
Chainsulting |

Báo cáo Developer CloakCoin — Tháng 10 năm 2019

Series cập nhật dev sẽ cung cấp cho người dùng thông tin về tiến trình phát triển từ CloakCoin. Xin chào các Cloaker, chúng tôi sắp có một tin tức …
Development
Chainsulting |

Báo cáo Developer CloakCoin — Tháng 8 năm 2019

Chuỗi cập nhật dev hàng tháng sẽ cung cấp cho người dùng về tiến trình phát triển từ CloakCoin Một tháng nữa đã trôi qua và tập trung của chúng tôi…
Development
Chainsulting |

Báo cáo Developer CloakCoin  — Tháng 7 năm 2019

Cập nhật Developer Tháng 7 năm 2019 – Sự trỗi dậy của phượng hoàng Chuỗi cập nhật dev hàng tháng sẽ cung cấp cho người dùng tiến trình phát triển từ…
Development
Development Team |

CloakCoin Developer Report — May 2019

Dear Cloak Community The CloakCoin project has faced many challenges over these past five years and we are very thankful to the community for their…
Development
anorak |

Development Update: February 2019

Dear Cloak Community, here the current development status and plans for the future @New client, codename: Phoenix work on PoW mechanics has been…