THÔNG TIN VỀ CLOAK | CẬP NHẬT THÁNG CỦA CLOAK | PHẦN 4

Thân gửi cộng đồng CLOAK,

Chúng tôi vui mừng gửi tới các bạn phần thứ tư về bộ Thông Tin về Cloak, video tháng của chúng tôi cập nhật về quá trình phát triển và tiến độ từ đội ngũ CloakCoin.Thân mến,

Đội Ngũ Cloak

Đọc Tất Cả