Cập Nhật Ví CloakCoin v2.2.2.2 (2x4)

anorak

Thân gửi cộng đồng CLOAK,

Một bản cập nhật ví mới đã được phát hành để đảm bảo mạng lưới được bảo mật!

Chúng tôi vui mừng thông báo ví CloakCoin phiên bản 2.2.2.2 (2x4)

CLOAK v2.2.2.2 (2x4)

Phiên bản này sửa một số lỗi có thể xảy ra trong thuật toán staking.

Chúng tôi phát hiện ra một lỗi trong thuật toán rằng nó có thể cho phép 1 người staker với một số lượng lớn coins (“whale”) có thể tạo/stake một số lượng lớn các blocks (có thể theo chuỗi) bằng việc không tách hoặc nhập số coins của họ - điều này chỉ có thể xảy ra bằng việc chỉnh sửa thủ công các binaries. Điều này là về sự thay đổi quy luật đồng thuận – nó sẽ được áp dụng thông qua chức năng chính super-majority, mọi người cập nhật bản mới càng sớm càng tốt. Blocks phiên bản 5 sẽ kiểm tra ở 75% ISM (v5), blocks phiên bản 4 (bản hiện tại) sẽ bị từ chối ở 85% ISM (v5), đếm khối cuối là 20160 blocks.

Nếu bạn đang chạy một v3 electron wallet, cập nhật daemon tương ứng với một trong số các binaries hoặc compile một trong số các code mới.

Cập nhật khác:

  • Sửa windows daemon, force USE_LEVELDB, không hoạt động chính xác trước đó, đặc biệt là việc gửi enigma.
  • Sửa banscore được áp dụng với việc tắt Enigma và nhận thông điệp/dữ liệu Enigma, cải thiện kết nối.
  • Tăng phiên bản, tăng lớp onion lên tới 25 – nên cải thiện hiệu năng Enigma (ít phụ thuộc vào mạng lưới).
  • Các tập lệnh mới được thêm vào daemon (gõ help trong console).
  • Cải thiện bảo mật & độ ổn định của gửi Enigma với QT code – vui lòng sử dụng câu lệnh sendenigma để gửi coins của bạn bảo mật hơn thông qua daemon/console.
  • Thêm tolerance cho mạng lưới Enigma network delays và những người không biết thiết lập clock phù hợp 😊 (nhưng hãy cân nhắc, THIẾT LẬP/ĐỒNG BỘ CLOCK CỦA BẠN!) Phát hành một bản sửa lỗi, Phiên bản 2.2.2.0 'rEVOLUTION' cũng mang Cơ Chế ENIGMA Phiên bản 1.2 tới người dùng CloakCoin.

Để được hỗ trợ thêm và nhanh chóng hơn, các bạn có thể tìm chúng tôi tại: Official Telegram, Vietnamese (Việt) RocketChat!

Thân mến,

Đội Ngũ Cloak

Đọc Tất Cả