Shibob – Báo cáo tháng 01, 2019

Shi Bob

Chúc Mừng Năm Mới, Tết Kỷ Hợi tới Cộng Đồng CloakCoin!

Tháng này, tôi đã làm việc chăm chỉ trong việc xây dựng mối quan hệ với các đối tác truyền thông và KOLs, cũng như việc chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán. Tôi muốn tóm tắt công việc của mình trong tháng Một như sau:

 • TIếp tục làm việc để xây dựng “Vietnam Blockchain Alliance” – một nhóm cộng đồng của các dự án blockchain và những người có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng.
 • Dịch thuật và cập nhật các tin tức của Cloak tới cộng đồng.
 • Tổ chức buổi gặp gỡ và giao lưu dành cho cộng đồng CloakCoin Việt Nam tại Thủ Đô Hà Nội trước Tết Nguyên Đán. Chúng tôi đã xem lại các sự kiện và cùng nhau thảo luận về CloakCoin và tình hình thị trường hiện tại, và chúng tôi cũng bàn về kế hoạch truyền tải thêm thông tin cho cộng đồng về CloakCoin qua các loạt bài viết:  Thank you

  Tham gia cộng đồng Cloak Việt Nam trên

  Telegram: CloakCoinVietnamese

  Thân chào

  ShiBob

Đọc Tất Cả