Báo cáo tháng 12 và kế hoạch ngắn cho 2019

Shi Bob

Chúc mừng năm mới cộng đồng CloakCoin!

Shibob muốn gửi tới các bạn báo cáo tháng cuối cùng của 2018, nội dung báo cáo như sau.

 • Bắt đầu việc tạo lập “Vietnam Blockchain Alliance” – một nhóm cộng đồng của các dự án blockchain và những người có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng.
 • Dịch thuật và cập nhật các tin tức của Cloak tới cộng đồng.
 • Giới thiệu CloakCoin tới Sàn Giao Dịch ABCC.
 • Tham dự buổi gặp mặt và thảo luận của Blockchain X Social Media Talk Show, chủ đề “Tương Lai của Blockchain trong NGành Công Nghiệp Mạng Xã Hội và Truyền Thông” được tổ chức bởi CyWorld, một trong những nền tảng mạng xã hội lớn nhất Hàn Quốc, và có trưng bày Cloak poster và tham gia thảo luận về CloakCoin tại đây: • Tham dự Vietnam Blockchain Day 2018, chủ đề chính “Blockchain và Tiền Số Mã Hóa: Tự Biến Mất hay Tự Mở Rộng”, trưng bày CloakCoin poster tại phòng hội nghị chính:  Kế hoạch cho tháng 01 và năm 2019:

 • Tổ chức gặp gỡ cộng đồng CloakCoin tại Hà Nội.
 • Cập nhật các tin tức và sự kiện tuần cho Cloak (dịch thuật và mạng xã hội).
 • Bắt đầu việc khởi tạo các chương trình giáo dục về CloakCoin.
 • Thảo luận với WisePass để tìm cơ hội hợp tác cho việc mở rộng việc chấp nhận Cloak làm phương tiện thanh toán.
 • Giới thiệu CloakCoin tới cộng đồng tiền số Việt Nam thông qua Blockchain Alliance.
 • Thảo luận với ít nhất một sàn giao dịch như Kucoin hoặc OKEx về việc niêm yết.

  Tham gia cộng đồng Cloak Việt Nam trên

  Telegram: CloakCoinVietnamese

  Thân chào

  ShiBob

Đọc Tất Cả