Vietnamese Blog

Vietnamese Coordinator
Shi Bob |

ShiBob's Monthly Update: March 2019

Dear Cloak Community! Last month, We did several activities to promote CLOAK in the Crypto Vietnam Community, and we registered for The 4th Global C…
Vietnamese Coordinator
Shi Bob |

Shibob – Báo cáo tháng Hai, 2019

Thân gửi cộng đồng Cloak! Tháng Hai, chúng ta đã đón chào Tết Nguyên Đán (bắt đầu từ ngày 04 tháng Hai, 2019). Happy New Year to all our Friends & …
Vietnamese Coordinator
Shi Bob |

Shibob – Báo cáo tháng 01, 2019

Chúc Mừng Năm Mới, Tết Kỷ Hợi tới Cộng Đồng CloakCoin! Tháng này, tôi đã làm việc chăm chỉ trong việc xây dựng mối quan hệ với các đối tác truyền th…
Vietnamese Coordinator
Shi Bob |

Báo cáo tháng 12 và kế hoạch ngắn cho 2019

Chúc mừng năm mới cộng đồng CloakCoin! Shibob muốn gửi tới các bạn báo cáo tháng cuối cùng của 2018, nội dung báo cáo như sau. Bắt đầu việc tạo lậ…
Vietnamese Coordinator
Shi Bob |

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THÁNG CỦA SHIBOB: THÁNG MƯỜI MỘT 2018

Xin chào tất cả mọi người! Tôi rất vui khi trở thành một phần của đội ngũ dự án và còn là một điều phối viên! Tôi đã cố gắng rất nhiều để đạt được m…