CUỘC THI CLOAKCOIN ENIGMA

Marketing Team

Thân gửi cộng đồng CLOAK,

Sau nhiều lần thử nghiệm, kiểm thử, Đội Ngũ Cloak vui mừng thông báo Cuộc Thi CloakCoin ENIGMA đầu tiên!

ENIGMA LÀ GÌ?

ENIGMA là một hệ thống thanh toán phân tán ngoại blockchain từ Dự Án CloakCoin. ENIGMA chạy trên Cloak nodes với lớp CloakShield để cung cấp sự pha trộn ngang hàng, mã hóa, và địa chỉ vòng. ENIGMA cho phép CloakCoins được chuyển ẩn danh trong khi không cần đến các ‘trust’ nodes khác để ẩn danh các thông tin quan trọng.

ENIGMA đảm bảo tính ẩn danh, tránh việc coins bị lộ địa chỉ, điều này đảm bảo coins giữ nguyên giá trị và tính thiết thực.

VỀ CUỘC THI:

Cố gắng giải quyết tìm ra các thông tin sau của giao dịch CloakCoin ENIGMA.

TX-ID

Chúng tôi mong muốn biết nhiều hơn về CloakCoins mà đã được gửi, ai là người gửi và ai là người nhận. Fill out the form

PHẦN THƯỞNG?

Cá nhân hoặc đội đầu tiên nói cho chúng tôi chính xác về các thông tin được yêu cầu trong vòng 42 ngày(19 tháng sáu, 2019 – 06:00 AM GMT+7) (Ngày 31 tháng 7 năm 2019 - 0:00 giờ GMT +1) (Ngày 11 tháng 9 năm 2019 - 0:00 giờ GMT +1) (Ngày 23 tháng 10 năm 2019 - 0:00 giờ GMT +1) (Ngày 4 tháng 12 năm 2019 - 0:00 SA GMT +1) sẽ nhận được 10,000 CLOAK. Phần thưởng sẽ được trả trong vòng 1 tuần sau khi cuộc thi kết thúc.MỤC TIÊU?

Trong trường hợp giải mã của giao dịch ENIGMA, nó có thể giúp cải tiến thêm Hệ Thống Thanh Toán Riêng Tư và Bảo Mật và mạng lưới của CloakCoin, tăng cường thêm kiểm thử bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi đang tìm kiếm các lỗi có thể xảy ra và chúng tôi đã cam kết cho người dùng về Quyền Riêng Tư, và chúng tôi muốn những người dùng tò mò tương tác với Công Nghệ Riêng Tư Ẩn Danh của chúng tôi. Thêm vào đó, chúng tôi muốn quảng bá, tăng sự phổ biển của các giao dịch ẩn danh trên CloakCoin Blockchain mà không mất nhiều phí.

Stay SAFU 😉

Thân Mến,

Đội Ngũ Cloak

Đọc Tất Cả