Cập nhật Marketing: Tháng 8/2019

Iwidepiwi

Xin chào Cộng đồng Cloak,

Công nghệ tốt một mình không thể mang lại thành tựu. Mọi người cần biết rằng chúng ta là những người tiên phong. Có những dự án ngoài kia lại được xếp hạng cao hơn và có cộng đồng lớn hơn. Tại sao? Rõ ràng lý do không thể là công nghệ đằng sau những dự án đó vì nhiều trường hợp đã được chứng minh là không tốt bằng chúng ta.

Đó là lý do tại sao ngoài việc liên tục cải tiến công nghệ, chúng tôi phải tập trung và làm việc chăm chỉ cho chiến lược marketing mới của mình, cũng như xem xét phản hồi của cộng đồng.

Kết quả nghiên cứu mở rộng của chúng tôi là một bản kế hoạch tiếp thị dài 30 trang. Chúng tôi đang trong quá trình thực hiện các thay đổi, chẳng hạn như cải tiến cấu trúc nội bộ, tương tác truyền thông xã hội và nhiều hơn nữa, với mục tiêu thúc đẩy dự án này tiến lên và cuối cùng nhận được sự công nhận xứng đáng.

Chúng ta cần mở rộng độ phủ thương hiệu để đưa Cloak đến với công chúng. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể đạt được mục tiêu đó? Đó là một trong những câu hỏi lớn nhất mà chúng ta phải giải quyết. Chúng ta đã thiết lập nhóm mục tiêu của mình và xem xét rất nhiều biến số để hình thành cơ sở dữ liệu các đặc tính của họ. Dữ liệu quý giá này cho chúng ta cơ hội tiếp cận nhiều người hơn và mang cơ hội đến cho họ.

Kế hoạch dự kiến:

 • Tăng tương tác trên các trang mạng xã hội. Nội dung chúng ta chia sẻ sẽ hướng cụ thể hơn vào nhóm đối tượng.
 • Cải tiến website
 • Tổng quan các cuộc gặp mặt crypto trên toàn thế giới. Thành viên cộng đồng muốn tham gia sẽ nhận được tài liệu quảng cáo và hỗ trợ trên mạng xã hội từ chúng tôi.
 • Triển khai kế hoạch đại sứ thương hiệu.
 • Cập nhật Dev.
 • Báo cáo hệ sinh thái hai tháng một lần, xuất bản vào ngày cố định.
 • Khảo sát
 • Phản hồi cộng đồng sẽ được giải quyết và/hoặc biểu quyết tốt hơn.
 • Nội dung video (hướng dẫn, ưu đãi…)
 • Tặng quà Giveaway để gia tăng độ nhận diện thương hiệu và tham gia vào dự án và sử dụng các sản phẩm chúng tôi.
 • Các bài viết làm tăng tính thẩm quyền của chúng ta.
 • Tăng tiện ích (nhà cung cấp, quan hệ đối tác…)

Hãy nhớ rằng kế hoạch của chúng tôi tạo cơ sở nền tảng và sẽ được xem xét, điều chỉnh, tinh chỉnh. Dữ liệu sẽ được phân tích và hành động phù hợp theo đó.

Chúng tôi tiếp tục tập trung vào việc được niêm yết trên các sàn giao dịch, tất nhiên. Đây sẽ vẫn là một trong những nhiệm vụ chính của chúng tôi, nhưng như tất cả các bạn nhận thấy, đây không phải là điều chúng tôi luôn có thể kiểm soát. Tuy nhiên, những gì chúng tôi có thể kiểm soát là cải thiện công nghệ của mình, phát triển thương hiệu và cộng đồng để tăng cơ hội được niêm yết.

Đừng nhầm lẫn: Chúng tôi nỗ lực hết sức, chúng tôi sát cánh và tin tưởng vào sứ mệnh của mình.

Cảm ơn các bạn đã luôn ở bên chúng tôi, những đóng góp của các bạn rất quan trọng.

Cùng nhau chúng ta sẽ là #CloakStrong

Be free Be Cloak - BYOB

Peace & Love

Đọc Tất Cả