GENERAL BYTES, NHÀ SẢN XUẤT ATM TIỀN SỐ HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI CHẤP NHẬN CLOAKCOIN

Marketing Team

Thân gửi cộng đồng CLOAK,

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng General Bytes, một nhà sản xuất ATM tiền số hàng đầu, đã thông báo về việc chấp nhận tích hợp CloakCoin. General Bytes hiện là một trong những nhà sản xuất Bitcoin ATM lớn nhất trên thế giới với hơn 3000+ ATM tại 70 quốc gia!

Hiện các bạn có thể mua và bán CloakCoin tại cây ATM của General Bytes.

Phổ cập tiền số, chúng tôi đã sẵn sàng!

Thân mến,

Đội ngũ Cloak

Đọc Tất Cả