CLOAK Roadmap

Wprowadzenie

Z każdym krokiem do przodu warto jest spojrzeć wstecz! Z dumą prezentujemy kompletny Roadmap od samego początku. Cloak jest samodzielnie finansowanym projektem od 2014, który nie miał fazy premine ani Initial Coin Offering (ICO). Chcielibyśmy opublikować nasz zmieniony Roadmap zawierający wielkie kroki w przyszłość. Roadmap Cloak będzie regularnie aktualizowany.

New steps can be added anytime to the roadmap due to technical improvements

Q1-Q4 2023

Development

Building iOS Mobile Wallet

Electrum Cloak Wallet (Web Wallet)

Raspberry Pi Development

Android Wallet Development

Security Audit #2 of ENIGMA

HD Wallet implementation (waiting for Bitcoin Codebase)

Hardware Wallet integration

Improving Proof of Stake Algorithm

Marketing

Increase PR + Marketing activities

Extend Languages

Visiting Crypto Exhibitions/Conferences

Building Strategic Partnerships

Searching for Advisors

Organize & Sponsor Cloak Meetups around the World

Adding CloakCoin on new Exchanges/Platforms

Promotional Community Campaigns

Promotional Giveaways

Integration on Custom Applications

Searching Vendors to accept CLOAK as payment method

General

Expanding Team and recruiting additional Developers

Expanding Team and recruiting additional Coordinators

Community Building

Q1 2022