CLOAKCOIN V2.2.2.0 'REVOLUTION' CHO CÁC HỆ DIỀU HÀNH WINDOWS, LINUX & MACOS

Development Team

Thân gửi cộng đồng Cloak,

Chúng tôi vui mừng thông báo về phiên bản mới của ví, gồm cập nhật hoàn toàn mới dành cho Hệ Thống Thanh Toán Enigma, sửa lỗi, Phiên bản 2.2.2.0 'rEVOLUTION' cũng đem đến ENIGMA Engine Phiên bản 1.1 tới người dùng CloakCoin. Tất cả các bạn vui lòng cập nhật sớm nhất có thể. Điều này giúp cải thiện tính ổn định/bảo mật của mạng lưới và có thể giải quyết vấn đề kết nối khi gửi giao dịch Enigma.

Phiên bản 2.2.2.0 'rEVOLUTION' - ENIGMA Engine v1.1 – chức năng Enigma không tương thích đồng bộ. Các nodes cũ sẽ không thể tương tác với các nodes đã được cập nhật. Phiên bản này cũng sẽ sửa các vấn đề lớn với các địa chỉ Enigma hoạt đọng và lỗi thoát ứng dụng khi thực hiện gửi giao dịch Enigma trên máy MAC.

Windows, Linux và MacOS

Wallets

Mã nguồn CloakCoin ở được chia sẻ. Chúng tôi mong muốn các bạn xem mã nguồn, đánh giá, kiểm tra và phản hồi cho chúng tôi về các lỗi mà bạn phát hiện. Để nhận được các trợ giúp khác, vui lòng tham gia RocketChat hoặc truy cập vào CloakWiki.

Thân Mến,

Đội Ngũ Cloak

Đọc Tất Cả